ผมกุ้ง เชิดศักดิ์ เค้าสิม มิสเตอร์กุ้ง เด็กชายกุ้ง ตอนเด็กน้อย

ผมเกิดที่เลย

ผมเกิดที่เลย บ้านหินเกิ้ง ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พออายุได้สัก 3-4 ขวบก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

จึงเป็นสองจังหวัดนี้ที่ผมอยากพัฒนา นำความรู้จากการเรียนรู้ ฝึกฝนไปพัฒนาบ้านเกิด