โตเป็นคนบ้านได๋ เฮาเป็นคนขอนแก่น

ผมกุ้งโตมาในอำเภอภูผาม่าน จึงมีแนวความคิดอยากพัฒนาบ้านเกิด และสถานที่ที่เราโตมา อาจจะทำอะไรได้ไม่มาก แต่ผมก็ยินดีทำให้เมืองที่เราได้เติบโตมาด้วยความเต็มใจ และไม่แสวงหาผลกำไร