ความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของผู้ดี เมื่อความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และต่อผู้อื่นแล้ว มันก็จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอ ผมเองได้ให้สัตย์กับตัวเองไว้ ดังนี้

  1. ผมให้สัตย์กับเจ้าแม่กวนอิม (วัดแสนสุข บางแสน) ไว้ว่า ผมจะไม่ทานเนื้อ (เนื้อวัว, เนื้อควาย) หลังจากถูกหวย
  2. ผมให้สัตย์กับตัวเองไว้ว่า รักนี้จะเป็นรักสุดท้าย
  3. ผมให้สัตย์กับตัวเองไว้ว่า ผมขอเลิกเหล้า เป็นของขวัญแก่ตัวเองตอนอายุ 36 ปีบริบูรณ์
  4. ผมให้สัตย์กับตัวเองไว้ว่า หากผมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 หลังจากนั้นผมจะเลิกซื้อหวยและลอตเตอรี่ตลอดไป

นายเชิดศักดิ์ เค้าสิม
มิสเตอร์กุ้ง