Brother HL-2240D Toner Reset

การรีเซ็ตตลับหมึก Brother HL-2240D

  1. ปิดเครื่อง
  2. เปิดฝากรอบตลับหมึก
  3. กดปุ่ม Power ค้างไว้ 15 วินาที แล้วปล่อย
  4. จากนั้น กดปุ่ม Power 2 ครั้ง (ไฟด้านบน จะติด 3 ดวง)
  5. จากนั้น กดปุ่ม Power อีก 5 ครั้ง (ไฟจะอยู่ในสถานะ Ready)
  6. ปิดฝาครอบตลับหมึก
  7. ทดสอบพิมพ์ โดยการกดปุ่ม Power 3 ครั้ง

นายเชิดศักดิ์ เค้าสิม